درباره ی دیجیِ تو

دیجیِ تو“از سال 1394 با هدف برپایی عدالت از جنبه های مختلف: زیستی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، علمی، هنری و … در بستری تعاملی با کمک ابزار های دیجیتالی، فعالیت خود را آغاز کرد و گام های بلند خود را به منظور تحقق این امر در سطح آحاد جامعه، جهت ایجاد دنیایی جدید برای زندگی بهتر برمیدارد.

چرا دیجیِ تو؟

با “دیجیِ تو” می توانید تمام فعالیت های  روزمره ی خود را به صورت دیجیتالی و در بستری ” اجتماعی و تعاملی” انجام دهید و به اشتراک بگذارید.

با ما طعم عدالت، سهولت و لذت در زندگی جدید را تجربه کنید

مجوز های دیجیِ تو :

دیجیِ تو دارای مجوز واحد فرهنگی دیجیتال به شماره ثبت 43078 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال است .