پروفایل

اطلاعات عمومی

نام

دیجی تو

نام مستعار

Digieto

بیوگرافی

بیوگرافی

با “دیجیِ تو” می توانید تمام فعالیت های روزمره ی خود را به صورت دیجیتالی و در بستری ” اجتماعی و تعاملی” انجام دهید و به اشتراک بگذارید. با ما طعم عدالت، سهولت و لذت در زندگی جدید را تجربه کنید