بازی چرخونک دیجیِ تو

10 هزارتومان تخفیف
دفعه بعد حتما برنده ای
20 هزارتومان بُردی
نزدیک بود برنده بشی
30 هزارتومان بُردی
دفعه بعدی برنده ای
40 هزار تومان بُردی
امروز برنده نشدی
50 هزار تومان بُردی
امروز برنده نشدی
شانست رو امتحان کن قطعا برنده ای

اطلاعات خودت رو وارد کن و بازی رو شروع کن.